Enkelte funktioner midlertidigt ude af drift på DKMAnet

12. juni 2017

I forbindelse med en større it-systemopdatering hos Lægemiddelstyrelsen har vi opdaget en række fejl på DKMAnet. Fejlene bliver rettet hurtigst muligt. Indtil da vil det i de fleste tilfælde være muligt at bruge ansøgningsskema/blanketter på LMST.dk. Vi beklager ulejligheden.

Følgende områder er berørte:


Upload af indlægssedler 

Nye og reviderede indlægssedler kan ikke uploades. Fejlen påvirker ikke visningen af allerede uploadede indlægssedler på www.indlaegsseddel.dk.
Lægemidlerne vises korrekt for lægemiddelvirksomhedernes brugere i DKMAnet, men der kommer en fejlmeddelelse efter sidste trin i den sædvanlige proces for upload, dvs. efter at man har klikket på "GEM"-knappen. Fejlmeddelelsen lyder ”Denne service er midlertidigt utilgængelig”.

Anmeldelsesformularen i Priser & Pakninger/Andre Ændringer

Der er fejl i funktionerne under fanebladet ”Andre Ændringer”.
Andre ændringer skal indsendes til medicinpriser@dkma.dk via nødblanketten ”andre ændringer”, inden næste deadline.

Ansøgning om GDP og GMP tilladelse

Muligheden for ansøgning om tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler via DKMAnet virker ikke. Det vil dog være muligt at ansøge om tilladelse via vores word-blanketter på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Ansøgning om parallelimport

Muligheden for ansøgning om tilladelse til parallelimport af lægemidler via DKMAnet virker ikke. Det vil dog være muligt at bruge ansøgningsskemaet på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.